Молитва божией матери пред иконой ее «владимирская»

Иконы Толгская (тропарь, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло сия́ет на То́лге/ о́бpаз Твой, Пpечи́стая Де́во Богоpо́дице,/ и, я́ко со́лнце незаходи́мое,/ всегда́ ве́pным подаде́ся,/ его́же ви́дев на возду́се,/ неви́димо А́нгелы, я́ко ники́м, деpжи́ма,/ пpеосвяще́нный епи́скоп гpа́да Росто́ва Тpи́фон/ тече́ ко явле́нному светя́щемуся столпу́ о́гненну,/ и по вода́м, я́ко по су́ху, пpе́йде,/ и моля́щеся Ти ве́pно о па́стве и о лю́дех./ И мы, к Тебе́ пpитека́юще, зове́м:/ Пpесвята́я Де́во Богоpо́дице,/ ве́pно Тя сла́вящих спаса́й,/ стpану́ на́шу, аpхиеpе́ев/ и вся Росси́йския наpо́ды от всех бед избавля́й // по вели́цей Твоечй ми́лости.

Кондак, глас 8:

Чу́дное и богоприя́тное светоно́снаго зра́ка Твоего́ явле́ние, Пречи́стая Де́во,/ с ве́рою взира́ющим быва́ет изве́стное ча́яние спасе́ния,/ столпо́м бо о́гненным явля́ющи предста́тельство,/ неусы́пное и те́плое за ны к Бо́гу возсыла́еши моле́ние,/ и́мже страну́ Росси́йскую от вся́ких бед изба́ви, мо́лимся,/ да ра́достными усты́ вопие́м Ти вси́:// ра́дуйся, Предводи́тельнице ве́чнаго блаже́нства.

Ин кондак, глас 8:

Стра́нное и богоприя́тное светоно́снаго зра́ка Твоего́ явле́ние, / Пречи́стая Де́во, / с ве́рою взира́ющим быва́ет изве́стное ча́яние спасе́ния, / столпо́м бо о́гненным явля́ющи предста́тельство, / неусы́пное и те́плое за ны к Бо́гу возсыла́еши моле́ние, / и́мже от вся́ких бед изба́ви, мо́лимся, / да ра́достными усты́ вопие́м Ти вси́: // ра́дуйся, Хода́таице ве́чнаго блаже́нства.

Молитва первая

О Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́шшая Херуви́мов и Серафи́мов и святе́йшая всех святы́х! Ты, Всеблага́я, на То́лге ико́ну Твою́ многоцеле́бную блаже́нному святи́телю Три́фону огневи́дно яви́ти благоволи́ла еси́, и е́ю мно́гая и неизрече́нная чудеса́ соде́лала еси́, и ны́не содева́еши, по Твоему́ неизрече́нному к нам милосе́рдию. Тебе́ пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́даем и мо́лимся, Преблагослове́нная ро́да на́шего Засту́пнице: в стра́нствии сем земне́м, многоско́рбнем и многомяте́жнем, не лиши́ нас Твоего́ заступле́ния и покро́ва держа́внаго. Спаси́ и защити́ нас, Влады́чице, от разжже́нных стрел лука́ваго врага́ спасе́ния на́шего. Укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́лая сердца́ на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним на́шим, да́руй нам сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да, очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, возмо́жем принести́ Творцу́ благоуго́дныя Ему́ плоды́ до́брых дел и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и отве́та пра́ваго на стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Его́. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! В час гро́зный сме́ртный наипа́че яви́ нам Твое́ многомо́щное заступле́ние, ускори́ тогда́ на по́мощь к нам, безпо́мощным, и держа́вною руко́ю Твое́ю исхити́ нас из вла́сти лю́таго мироде́ржца, и́бо вои́стину мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред лице́м Го́спода, и ничто́же невозмо́жно хода́тайству Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже, на святы́й о́браз Твой умиле́нно взира́юще и пред ним, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, покланя́ющеся, с упова́нием благи́м са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Тебе́ по Бо́зе моли́твенно предае́м и Тя велича́ем с ро́ждшимся от Тебе́ Спаси́телем на́шим, Го́сподом Иису́сом Христо́м, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Приими́, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная, Пречи́стая Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ со умиле́нием притека́ющих, я́ко Тебе́ Само́й ту су́щей, и слы́шащей моле́ния на́ша, и подаю́щей с ве́рою прося́щим по коему́ждо проше́нию исполне́ние. Скорбя́щим бо ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленных и неду́жных исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши и ги́бнущия спаса́еши, гре́шных ка́ющихся проща́еши, прокаже́нных очища́еши, ма́лых дете́й ми́луеши, от уз и темни́ц свобожда́еши, и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши Ты, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице: вся бо суть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице Де́во Мари́е! Не преста́й моли́тися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя и почита́ющих, и поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Оригинал

Жизненный путь

По сказанию XV века, икону написал евангелист Лука. Икона попала в Константинополь из Иерусалима в V веке при императоре Феодосии II. Леонид Успенский в книге «Богословие иконы Православной Церкви» пишет:

Появление на Руси

На Русь икона попала из Византии в начале XII века (около 1130 года) как подарок святому киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Доставлена икона была греком митрополитом Михаилом, прибывшим в Киев из Константинополя в 1130 году. Сначала икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева. Сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский в 1155 году взял икону Вышгородской Богородицы и перенёс ее сначала в свою резиденцию в село Боголюбово, а позже — во Владимир-на-Клязьме, поместив её в Успенском соборе города. С тех пор икона получила своё нынешнее наименование — Владимирская. По приказу Андрея икона была украшена дорогим окладом. После убийства князя Андрея Боголюбского в 1176 году князь Ярополк Ростиславич снял дорогой убор с иконы, и она оказалась у Глеба Рязанского. Лишь после победы князя Михаила, младшего брата Андрея, над Ярополком Глеб возвратил икону и убор во Владимир. При взятии Владимира татарами в 1238 году Успенский собор был разграблен, и с иконы Богоматери был содран оклад. «Степенная книга» сообщает о восстановлении Успенского собора и возобновлении иконы князем Ярославом Всеволодовичем.

Переезд в Москву

«Сретение Владимирской иконы». XV век

Во время нашествия Тамерлана при Василии I в 1395 году чтимая икона была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. На месте «сретения» (встречи) москвичами Владимирской иконы был основан Сретенский монастырь, давший название улице Сретенке. То, что войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы, было расценено как заступничество Богородицы. Икона помещалась в кремлёвском Успенском соборе справа от царских врат. Вероятно, после этого её не раз увозили обратно во Владимир. Возвращение иконы в Москву в 1480 году было отмечено особо — как второе перенесение иконы. В 1812 году икона Богоматери Владимирской на несколько месяцев была увезена во Владимир и Муром, а затем возвращена в Москву, в Успенский собор. Икона стояла по левую сторону от царских врат иконостаса. В 1918 году была взята для реставрации. В 1926 году её передали в Государственный исторический музей. В 1930 году она была передана в Государственную Третьяковскую галерею (инвентарный № 14243).

Почитание

По традиции, восходящей к XVI веку, у Владимирской иконы венчались на царство русские государи.

Как главная русская святыня, икона участвовала в избрании митрополитов и патриархов: запечатанные имена избираемых (жребии) клались в её киот, после молебна вынимался один из жребиев, который распечатывался царём и имя избранного оглашалось народу.

В ноябре 1917 года во время выбора патриарха в храме Христа Спасителя перед Владимирской иконой Божией Матери, принесенной из Успенского собора Кремля, был поставлен запечатанный ковчег с тремя записками (жребиями) с именами архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого), архиепископа Новгородского Арсения (Стадницкого) и митрополита Московского Тихона (Белавина). После литургии старец Зосимовой Смоленской пустыни иеросхимонах Алексий вынул жребий с именем митрополита Тихона, который стал Московским патриархом.

Чудеса

В память о чудесах, связанных с Владимирской иконой, Русская православная церковь отмечает праздники в её честь:

С Владимирской иконой также связывают избавление Москвы от ордынского эмира Едигея в 1408 году.

Местонахождение

С сентября 1999 года Владимирская икона находится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Драгоценные золотые оклады для иконы, изготовленные в конце XIV – начале XV века, в первой трети XV века и в 1657 году, экспонируются в Оружейной палате.

 • Первоначальный размер (75×55 см) без нарощенных полей

 • Фрагмент

 • Фрагмент

«Евангелист Лука, пишущий икону Богородицы»

Это интересно: Вифлеемская икона Пресвятой Богородицы

Молитва перед иконой Владимирской Богоматери

Созданные иконописцами образы Пресвятой Девы славятся своей целительной чудодейственной мощью. Молитва Владимирской иконе Божией матери всегда несет помощь тому, из чьих уст она звучит.

Написание икон с ликом Богородицы зародилось еще во времена жития Иисуса, когда сама Мария была жива. Первым иконописцем, которому посчастливилось изобразить не один образ Христовой матери, стал Святой Лука Апостол. Его руке приписывают и Владимирскую икону, на которой запечатлены мать и дитя (Мария и маленький Иисус) таким образом, чтобы вызвать умиление у всех верян: младенец прижат к матушке щечкой, а его маленькая пяточка выглядывает из-под полы одежд.

Известно, что до V века святыня находилась в Иерусалиме, откуда ее впоследствии перевезли в Константинополь. Уже в XII веке икона попала на русскую землю в качестве подарка патриарха Константинопольского князю Мстиславу. Первоначальное название лика — Вышгородская икона. Владимирской она стала именоваться после легендарных событий, когда молодой князь Боголюбский (сын Юрия Долгорукого) принес найденную икону во Владимир.

Дар патриарха Луки стал для славян поистине счастливым оберегом, и возносить молитву Владимирской иконе Божьей Матери принято при каждой нависающей над Россией угрозе военного вмешательства.

По преданиям, Владимирская Богоматерь трижды спасала Русь от нашествия иноверцев. Церковью даже утверждены дни почитания иконы, отмечающие чудесное избавление от захватчиков:

 • 21 мая — от Махмет-гирея, пришедшееся на 1521г.
 • 23 июня — от Ахмата, ордынского князя в 1480г. («Стояние на реке Угре»)
 • 26 августа — от Тамерлана (отмечается как Сретение — встреча реликвии в Москве в 1395г.)

Описание молитвы на Владимирскую икону

Глядя на нежные образы Марии с сыном, человеческое сердце наполняется любовью и нежностью, поэтому такой образ советуют иметь в своем доме каждому верянину для усмирения страстей и избавления от гнева. Помимо своей защитной функции, произнесение молитв Владимирской Божьей матери помогает в следующих вопросах:

 • наставлении на веру и богопослушание;
 • примирении враждующих сторон;
 • избавлении от недугов и хворей.

Молитва очень емкая и замечательно помогает мирянам сконцентрироваться на насущных проблемах и вложить душевные терзания и боль в произносимый текст.

Начинается она с масштабных просьб о защите родины, земли, на которой живет человек, затем осуществляется плавный переход к собственной особе. Богородицу просят об очищении, укреплении веры и о решении других важных в данный момент жизни задач. Женщины, страдающие бесплодием, просят даровать возможность стать матерью, мужчины уповают на помощь заступницы в серьезных начинаниях. Люди, которым предстоит неприятный разговор, тяжба, суд просят Богородицу защитить себя от врагов и неправильных деяний.

Таинство молитвы всегда требует освобождения от ненужных мыслей и полной концентрации на прочтении текста

Мало иметь чудесный лик в доме, на икону следует постоянно и усердно молиться, чтобы она действительно приобрела важное значение как связующее звено между Вами и Всевышним

Когда требуется защита от иностранного вторжения, необходимо совершать массовый ритуал молитвы: чем больше людей привлечено к действу, тем сильнее энергетический посыл, отправляемый к Всевышнему.

Один комментарий

Сестра моего мужа долго не могла забеременеть. Очень расстраивалась по этому поводу. Я ей посоветовала молиться Владимирской иконе Божьей матери. Я давно знала, что многие, кто страдают бесплодием, обращаются к этой святой, и многим она помогла. Молитва помогла. Буквально через несколько месяцев сестра забеременела. Сама я тоже часто использую эту молитву, от всяких бед и болезней прошу уберечь.

Молитва перед иконой Владимирской Богоматери

Созданные иконописцами образы Пресвятой Девы славятся своей целительной чудодейственной мощью. Молитва Владимирской иконе Божией матери всегда несет помощь тому, из чьих уст она звучит.

Написание икон с ликом Богородицы зародилось еще во времена жития Иисуса, когда сама Мария была жива. Первым иконописцем, которому посчастливилось изобразить не один образ Христовой матери, стал Святой Лука Апостол. Его руке приписывают и Владимирскую икону, на которой запечатлены мать и дитя (Мария и маленький Иисус) таким образом, чтобы вызвать умиление у всех верян: младенец прижат к матушке щечкой, а его маленькая пяточка выглядывает из-под полы одежд.

Известно, что до V века святыня находилась в Иерусалиме, откуда ее впоследствии перевезли в Константинополь. Уже в XII веке икона попала на русскую землю в качестве подарка патриарха Константинопольского князю Мстиславу. Первоначальное название лика — Вышгородская икона. Владимирской она стала именоваться после легендарных событий, когда молодой князь Боголюбский (сын Юрия Долгорукого) принес найденную икону во Владимир.

Дар патриарха Луки стал для славян поистине счастливым оберегом, и возносить молитву Владимирской иконе Божьей Матери принято при каждой нависающей над Россией угрозе военного вмешательства.

По преданиям, Владимирская Богоматерь трижды спасала Русь от нашествия иноверцев. Церковью даже утверждены дни почитания иконы, отмечающие чудесное избавление от захватчиков:

 • 21 мая — от Махмет-гирея, пришедшееся на 1521г.
 • 23 июня — от Ахмата, ордынского князя в 1480г. («Стояние на реке Угре»)
 • 26 августа — от Тамерлана (отмечается как Сретение — встреча реликвии в Москве в 1395г.)

Описание молитвы на Владимирскую икону

Глядя на нежные образы Марии с сыном, человеческое сердце наполняется любовью и нежностью, поэтому такой образ советуют иметь в своем доме каждому верянину для усмирения страстей и избавления от гнева. Помимо своей защитной функции, произнесение молитв Владимирской Божьей матери помогает в следующих вопросах:

 • наставлении на веру и богопослушание;
 • примирении враждующих сторон;
 • избавлении от недугов и хворей.

Молитва очень емкая и замечательно помогает мирянам сконцентрироваться на насущных проблемах и вложить душевные терзания и боль в произносимый текст.

Начинается она с масштабных просьб о защите родины, земли, на которой живет человек, затем осуществляется плавный переход к собственной особе. Богородицу просят об очищении, укреплении веры и о решении других важных в данный момент жизни задач. Женщины, страдающие бесплодием, просят даровать возможность стать матерью, мужчины уповают на помощь заступницы в серьезных начинаниях. Люди, которым предстоит неприятный разговор, тяжба, суд просят Богородицу защитить себя от врагов и неправильных деяний.

Таинство молитвы всегда требует освобождения от ненужных мыслей и полной концентрации на прочтении текста

Мало иметь чудесный лик в доме, на икону следует постоянно и усердно молиться, чтобы она действительно приобрела важное значение как связующее звено между Вами и Всевышним

Когда требуется защита от иностранного вторжения, необходимо совершать массовый ритуал молитвы: чем больше людей привлечено к действу, тем сильнее энергетический посыл, отправляемый к Всевышнему.

Один комментарий

Сестра моего мужа долго не могла забеременеть. Очень расстраивалась по этому поводу. Я ей посоветовала молиться Владимирской иконе Божьей матери. Я давно знала, что многие, кто страдают бесплодием, обращаются к этой святой, и многим она помогла. Молитва помогла. Буквально через несколько месяцев сестра забеременела. Сама я тоже часто использую эту молитву, от всяких бед и болезней прошу уберечь.

Владимирская икона Божией Матери: предание

По благочестивому преданию, образ Божией Матери Владимирской был написан евангелистом Лукою на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сим образом да будет».

Владимирская икона Божией Матери

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г. она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в девичьем монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г. сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 г., образ «святой Богородицы Владимирской» помог русским одержать победу над врагом. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 г., когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при разорении Владимира Батыем 17 февраля 1237 года.

Дальнейшая история образа связана уже всецело со стольным градом Москвой, куда ее впервые принесли в 1395 году во время нашествия хана Тамерлана. Завоеватель с войском вторгся в пределы Рязани, полонил и разорил ее и направил свой путь на Москву, опустошая и уничтожая все вокруг. В то время как московский великий князь Василий Дмитриевич собирал войска и отправлял их под Коломну, в самой Москве митрополит Киприан благословил население на пост и молитвенное покаяние. По взаимному совету Василий Дмитриевич и Киприан решили прибегнуть к оружию духовному и перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Пречистой Богоматери.

Икону внесли в Успенский собор Московского Кремля. Летопись сообщает, что Тамерлан, простояв на одном месте две недели, внезапно устрашился, повернул на юг и вышел из московских пределов. Произошло великое чудо: во время крестного хода с чудотворной иконой, направлявшегося из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях по обеим сторонам дороги и молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!», Тамерлану было видение. Перед его мысленным взором предстала высокая гора, с вершины которой спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Ему ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти обратно.

Владимирская икона Божией Матери

В память о чудесном избавлении Руси от нашествия Тамерлана в день встречи в Москве Владимирской иконы Божьей Матери 26 августа / 8 сентября был установлен торжественный церковный праздник Сретения этой иконы, а на самом месте встречи был воздвигнут храм, вокруг которого позднее расположился Сретенский монастырь.

Во второй раз Богородица спасла Русь от разорения в 1480 году (память совершается 23 июня / 6 июля), когда к Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата.

Встреча татар с русским войском произошла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»): войска стояли на разных берегах и ждали повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в бегство ордынские полки.

Третье празднование Владимирской Матери Божией (21 мая / 3 июня) вспоминает избавление Москвы от разгрома Махмет-Гиреем, ханом Казанским, который в 1521 году достиг пределов Москвы и стал жечь ее посады, но внезапно отступил от столицы, не причинив ей вреда.

Перед Владимирской иконой Божией Матери совершились многие важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы — Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова — первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Святейшего Патриарха Тихона (1917 г.), а также во все века перед ней приносились присяги на верность Родине, совершались молебны перед военными походами.

Чтимые чудотворные списки с иконы Владимирской Божией Матери

С Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на протяжении столетий было написано множество списков. Некоторые из них прославились чудотворениями и получили особые именования в зависимости от места происхождения. Это:

Владимирская — Волоколамская икона (память Мр. 3 /16 ), которая была вкладом Малюты Скуратова в Иосифо-Волоколамский монастырь. Ныне находится в собрании Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.

Владимирская – Селигерская (память Д. 7/20 ), принесенная на Селигер Нилом Столбенским в XVI в.

Владимирская — Заоникиевская (память М. 21./ Ин.3; Ин. 23/ Ил.6, из Заоникиевского монастыря) 1588 год.

Владимирская — Оранская (память М. 21/ Ин. 3)1634 год.

Владимирская — Красногорская (Черногорская) (память М. 21/ Ин. 3 ).1603 год.

Владимирская – Ростовская ( память Ав. 15/ 28) 12 век.

Особый лик и слова

Не каждому иконографическому изображению посвящены молитвы и праздники. Только образа, наделенные большой силой и самобытной энергетикой удостоены чести, чтобы перед ними читали молитвенные тексты. Описываемая здесь святыня почитается всем православным миром. С иконографическим полотном связано много исцелений и других неординарных событий.

И служители Церкви, и миряне, обращаясь к силе святых слов, констатируют: молитва Владимирской Божией матери имеет огромную духовную мощь. Посредством икон высшие силы влияют на людей, показывают нам изменчивость мирского бытия и напоминают о могуществе Создателя. В молитвенных текстах отразились скорби и надежды православных христиан.

Энергетика слов построена таким образом, что вы не останетесь нейтральными по отношению к святыне. Вы либо примете непередаваемую атмосферу благости и смирения, которой проникнут текст молитвенного обращения, либо не сможете подступиться к святыне с прошением.

Кому обязательно нужно читать молитву

Военные, пожарные, инкассаторы, представители других профессий, связанных с риском, нуждаются в защите. Если ваш муж или сын посвятил себя опасной профессии, помните о святыне с названием «Владимирская». Перед тем как ваш муж отправится на смену, помолитесь Царице Небесной. Желательно, чтобы ваш супруг так же, как и вы, чтил Владимирскую святыню. Маленькая иконка всегда должна находиться при нем.

Одно из самых тяжелых потрясений — исчезновение близкого человека. Если у вас в семье беда: муж или ребенок пропали без вести, не впадайте в отчаяние. Возносите молитвы к Матери Спасителя, совершайте посильные пожертвования. Велика вероятность, что пропавший человек явится на порог родного дома.

Перепишите в нескольких экземплярах текст молитвенного обращения к Богородице. Пусть листочек с текстом будет у каждого члена вашей семьи. Когда-нибудь этот православный талисман может спасти вашему родственнику жизнь.

Настольная иконка Богородицы Владимирская

На Владимирскую святыню и одноименную молитву возлагают свои надежды не только солдаты, многодетные матери и немощные старцы. Иконографическое полотно можно увидеть в кабинетах правозащитников, юристов, бизнесменов. Владимирская иконка поможет вам отличить ложь от истины, верного друга от льстеца.

Бизнесмены молятся перед священным полотном, когда собираются подписать важный договор. Иногда актеры обращаются к святому образу, моля о прощении за грешную роль (неблагополучными считаются роли ведьмы, маньяка, демона). Молясь перед ликом Заступницы, вы освободитесь от негативных установок, которые достались вам от проблемного персонажа.

Молитвы

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Владимирской
глас 4
Днесь светло красуется славнейший град Москва,/ яко зарю солнечную, восприемши, Владычице,/ чудотворную Твою икону,/ к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице:/ о пречудная Владычице Богородице!/ Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему,/ да избавит град сей и вся грады и страны христианския/ невредимы от всех навет вражиих// и спасет души наша, яко Милосерд.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Владимирской
глас 8
Взбранной Воеводе победительная,/ яко избавльшеся от злых/ пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице,/ светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти:// радуйся, Невесто Неневестная.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Владимирской
глас 4
Днесь светло красуется славнейший град Москва,/ яко зарю солнечную, восприемши, Владычице,/ чудотворную Твою икону,/ к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице:/ о пречудная Владычице Богородице!/ Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему,/ да избавит град сей и вся грады и страны христианския/ невредимы от всех навет вражиих// и спасет души наша, яко Милосерд.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Владимирской
глас 8
Взбранной Воеводе победительная,/ яко избавльшеся от злых/ пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице,/ светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти:// радуйся, Невесто Неневестная.

Молитва Божией Матери пред иконой Ее Владимирской
О Всемилостивейшая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниях, в роды родов людем российским от тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей (весь сию; святую обитель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю Землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани! Сохрани и спаси, Госпоже, Великого Господина и Отца нашего (имярек), Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Господина нашего (имярек), Преосвященнейшего епископа (архиепископа, митрополита) (титул), и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока прейти. Утверди нас в вере Христовой и во усердии ко Православной Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии — воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякого искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Владимирская
глас 8
Взбранной Воеводе победительная,/ яко избавльшеся от злых/ пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице,/ светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти:// радуйся, Невесто Неневестная.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Владимирская
глас 4
Днесь светло красуется славнейший град Москва,/ яко зарю солнечную, восприемши, Владычице,/ чудотворную Твою икону,/ к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице:/ о пречудная Владычице Богородице!/ Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему,/ да избавит град сей и вся грады и страны христианския/ невредимы от всех навет вражиих// и спасет души наша, яко Милосерд.

Ин кондак Божией Матери пред иконой Ее Владимирской
глас 8
К Взбранней Воеводе и Заступнице, Деве и Богородице,/ в чистей совести, верою утвердившеся, русстии народи,/ невозвратно надежду имуще, притецем,/ к чудотворному Ей и пречистому образу, и возопием Ей:/ радуйся, Невесто Неневестная.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector