Тропари мученикам

Содержание:

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: С

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому

Тропарь, глас 8:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно.// О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Днесь я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти да вси́ вопие́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Тропарь, глас 8:

В чистоте́ жития́ исто́чник слез твои́х, испове́дания трудо́вныя по́ты совокупи́л еси́, и купе́ль духо́вную источи́л еси́, свяще́нный Се́ргие, преподо́бне, омыва́вши сугу́бстве творя́щим любо́вию па́мять твою́ скве́рны обоя́мы душе́вныя и теле́сныя. Сих ра́ди, ча́да твоя́ су́ще, вопие́м ти: моли́, о́тче, Святу́ю Тро́ицу о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

Я́ко безпло́тным равножи́тель всех преподо́бных превозше́л еси́ по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными, му́дре Се́ргие, тем восприя́л еси́ от Бо́га исцели́ти неду́ги и прогони́ти бе́сы и того́ ра́ди вопие́м ти: ра́дуйся, о́тче преподо́бне Се́ргие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Се́ргие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблу́дшим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́менного жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: П

Великомученице Параскеве, нареченной Пятница

Тропарь, глас 4:

Прему́драя и всехва́льная Христо́ва му́ченица Параске́ва,/ му́жескую кре́пость прии́мши,/ же́нскую же не́мощь отве́ргши,/ диа́вола победи́ и мучи́теля посрами́,/ вопию́щи и глаго́лющи:/ прииди́те, те́ло мое́ мече́м ссецы́те и огне́м сожги́те,/ аз бо, ра́дующися, иду́ ко Христу́, Жениху́ моему́./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Всесвято́е и непоро́чное муче́ние прине́сши,/ я́ко ве́но пречестно́е, безсме́ртному Жениху́ Христу́,/ А́нгельское ликостоя́ние возвесели́ла еси́/ и победи́ла еси́ де́монския ко́зни./ Сего́ ра́ди тя че́стно ве́рою чтим,// му́ченице Параске́во многострада́льная.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпица Христо́ва Параске́во,/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Молитва

О, свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во, красото́ деви́ческая, му́чеников похвало́, чистоты́ о́бразе, великоду́шных зерца́ло, прему́дрых удивле́ние, ве́ры христиа́нския храни́тельнице, и́дольския льсти́ обличи́тельнице, Ева́нгелия Боже́ственнаго побо́рнице, за́поведей Госпо́дних ревни́тельнице, сподо́бльшаяся приити́ ко приста́нищу ве́чнаго поко́я и в черто́зе Жениха́ твоего́ Христа́ Бо́га све́тло веселя́щаяся, сугу́бым венце́м де́вства и му́ченичества украше́нная! Мо́лим тя, свята́я му́ченице, бу́ди о нас печа́льница ко Христу́ Бо́гу, Его́же преблаже́ннейшим зре́нием при́сно весели́тися; моли́ Всеми́лостиваго, и́же сло́вом о́чи слепы́м отве́рзе, да изба́вит нас от боле́зни оче́с на́ших, теле́сных вку́пе и душе́вных; разжени́ твои́ми святы́ми моли́твами те́мный мрак прибы́вший от грехо́в на́ших, испроси́ у Отца́ Све́та свет благода́ти душе́вным и теле́сным очесе́м на́шим; просвети́ нас, омраче́нных грехми́, све́том Бо́жия благода́ти, да твои́х ра́ди святы́х моли́тв да́стся безоче́сным сла́дкое зре́ние. О, вели́кая уго́дница Бо́жия! О, му́жественнейшая де́во! О, кре́пкая му́ченице свята́я Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди нам гре́шным помо́щница, хода́тайствуй и моли́ся о окая́нных и зело́ неради́вых гре́шницех, ускори́ на по́мощь нам, и́бо зело́ немощны́ есмы́. Моли́ Го́спода, чи́стая деви́це, моли́ Милосе́рдаго, свята́я му́ченице, моли́ Жениха́ твоего́, непоро́чная Христо́ва неве́сто, да твои́ми моли́твами посо́бствоваши, мра́ка же грехо́внаго избы́вше, во све́те и́стинныя ве́ры и дея́ний Боже́ственных вни́дем во свет ве́чный дне невече́рняго, во град весе́лия при́снаго, в не́мже ты ны́не све́тло блиста́еши сла́вою и весе́лием безконе́чным, славосло́вящи и воспева́ющи со все́ми Небе́сными Си́лами Трисвяти́тельное Еди́ное Божество́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иконы Тихвинской (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Дне́сь, я́ко со́лнце пpесве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости миp пpосвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий даp Боже́ственный свы́ше благогове́йне воспpие́мши,/ пpославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ pо́ждшагося Хpиста́ Бо́га на́шего велича́ет pа́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цаpи́це Богоpо́дице,/ да сохpани́т вся гpа́ды и стpаны́ хpистиа́нския/ невpеди́мы от всех наве́т вpа́жиих/ и спасе́т ве́pою поклоня́ющихся Его́ Боже́ственному/ и Твоему́ пpечи́стому о́бpазу,// Де́во Неискусобpа́чная.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно взира́ющи, припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве оте́чество на́ше и вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи Небе́сныя жи́зни,/ Тебе́ бо ве́рно зове́м:// ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.

Молитва первая

Благодари́м Тя, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же показа́ла еси́ ро́ду челове́ческому, наипа́че же нам, христоимени́тым лю́дем росси́йским, о ни́хже ниже́ са́мый а́нгельский язы́к к похвале́нию дово́лен бу́дет. Благодари́м Тя, я́коже и ны́не удиви́ла еси́ неизрече́нную Твою́ ми́лость на нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным самоприше́ствием Пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю просвети́ла еси́ Росси́йскую страну́. Те́мже и мы, гре́шнии, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся, вопие́м Ти: о Пресвята́я Де́во, Цари́це и Богоро́дице, спаси́ и поми́луй лю́ди Твоя́, и пода́ждь им побе́ды на вся враги́ их, и сохрани́ ца́рствующия гра́ды, и вся гра́ды и страны́ христиа́нския, и сей святы́й храм от вся́каго наве́та вра́жия изба́ви, и всем вся на по́льзу да́руй, ны́не прише́дшим с ве́рою и моля́щимся рабо́м Твои́м, и поклоня́ющимся Пресвято́му о́бразу Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с ро́ждшимся от Тебе́ Сы́ном и Бо́гом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице. Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас недосто́йных раб Твои́х и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит бла́гость Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию поклоня́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостививши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей; услы́ши нас моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиреному́дрие, супру́гам любо́вь и согла́сие, ча́дам послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшыя на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша к зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́: преста́вльшыяся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х. Ты по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице, / честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую // без сравне́ния Серафи́м.

Назад к списку

Молитва тихону московскому

Святителю Тихону, Патриарху Всероссийскому (тропари, кондак, величание и молитва)

А по́стольских преда́ний ревни́теля/ и Христо́вой Це́ркви па́стыря до́браго,/ ду́шу свою́ за о́вцы положи́вшаго,/ жре́бием Бо́жиим избра́ннаго,/ Всеросси́йскаго патри́арха Ти́хона восхва́лим/ и к нему́ с ве́рою и упова́нием возопи́им:/ предста́тельством святи́тельским ко Го́споду/ Це́рковь Ру́сскую в тишине́ соблюди́,/ расточе́нныя ча́да ея́ во еди́но ста́до собери́,/ отступи́вшия от пра́выя ве́ры к покая́нию обрати́,/ страну́ на́шу от междоусо́бныя бра́ни сохрани́,// и мир Бо́жий лю́дям испроси́.

Ин тропарь, глас 3:

В годи́ну тя́жкую Бо́гом избpа́нный/ в совеpше́нной свя́тости и любви́ Бо́га пpосла́вил еси́,/ во смиpе́нии вели́чие, в пpостоте́ и кpо́тости си́лу Бо́жию явля́я,/ положи́л ду́шу за Це́pковь, за лю́ди своя́,/ испове́дниче патpиа́pше свя́те Ти́хоне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га,/ Ему́же соpаспя́лся еси́,// и ны́не спасти́ зе́млю Ру́сскую и па́ству Твою́.

Т и́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любви́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне,/ моли́ся о нас да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

О па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий патриа́рше Ти́хоне! я́ко град го́рний ты яви́лся еси́, до́брая дела́ твоя́ и до ны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воззри́ и ны́не на нас гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блему соблюсти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в Боже́ственном смиренному́дрии: научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых и́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́: моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ние про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любве́ про́сим, да́бы претерпева́ти о́ныя напа́сти, возстаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние. О́тче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земли́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную: моли́твами твои́ми да сохрани́т ю́ от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную: да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырьми, до́брыми де́лательми, пра́во пра́вящими сло́во ева́нгельской и́стины; упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода сил, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем тя, / святи́телю о́тче Ти́хоне, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши за нас // Христа́ Бо́га на́шего.

22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: К

Преподобному Кукше Одесскому

Тропарь, глас 4:

От ю́ности ми́р суему́дренный и лука́вый оста́вил еси́,/ Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, преподо́бне,/ мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни по́двиг соверши́л еси́,/ те́мже источа́еши чуде́с благода́ть все́м с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х,// Ку́кшо, преблаже́нне о́тче на́ш.

Кондак, глас 8:

Подви́жника благоче́стия иску́сна,/ но́ваго испове́дника ве́ры оте́ческия/ преподо́бнаго Ку́кшу ве́рно вси́ ублажи́м,/ я́ко па́стыря и́стиннаго,/ ста́рца бла́гостнаго, и́ноков наста́вника,/ уте́шителя малоду́шных, цели́теля неду́жных,/ и по кончи́не показу́ющаго све́тлость жития́ своего́./ И дне́сь в па́мять его́ прите́кше, ра́достно возопие́м:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных на́с изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти́:// ра́дуйся, утвержде́ние лю́дем правосла́вным.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ку́кшо,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Ку́кшо, оби́тели Успе́ния Бо́жией Ма́тери похвало́, богоспаса́емаго гра́да Оде́ссы неувяда́емый цве́те, кро́ткий па́стырю Христо́в и вели́кий за на́с моли́твенниче. Усе́рдно к тебе́ прибега́ем и с сокруше́нным се́рдцем про́сим: не отыми́ покро́в тво́й от оби́тели на́шей, в не́йже по́двигом до́брым подвиза́лся еси́. Бу́ди помо́щник благи́й все́м благоче́стно живу́щим и до́бре тружда́ющимся в не́й. О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, преподо́бне о́тче Ку́кшо, при́зри ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди, умиле́нно моля́щияся и прося́щия от тебе́ по́мощи и заступле́ния. Помяни́ все́х, ве́ру и любо́вь к тебе́ иму́щих, и́мя твое́ моли́твенно призыва́ющих и на поклоне́ние моще́м твои́м святы́м приходя́щих, и вся́ во благи́х проше́ния и́х ми́лостивно испо́лни, осеня́я и́х святооте́ческим твои́м благослове́нием. Изба́ви, святы́й о́тче, от вся́каго наве́та вра́жия Це́рковь на́шу святу́ю, гра́д се́й,’ оби́тель и зе́млю на́шу, и не оста́ви заступле́нием твои́м на́с немощны́х, греха́ми и скорбя́ми мно́гими обремене́нных. Озари́, преблаже́нне, у́м на́ш све́том лица́ Бо́жия, укрепи́ благода́тию Госпо́дней жи́знь на́шу, да в зако́не Христо́ве утверди́вшеся, неле́ностно по пути́ за́поведей святы́х потеце́м. Осени́ твои́м благослове́нием на́с, и все́х в ско́рбех су́щих, боле́зньми душе́вными и теле́сными одержи́мых, исцеле́ние, утеше́ние и избавле́ние да́руя. Над все́ми же си́ми испроси́ на́м свы́ше ду́х кро́тости и смиренному́дрия, ду́х терпе́ния и покая́ния, отступи́вшим от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ и раско́лами ослепле́нным вразумле́ние, во тьме́ неве́рия блужда́ющим све́том и́стиннаго богопозна́ния просвеще́ние, раздо́ров и нестрое́ний утоле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га и Пресвяту́ю Богоро́дицу дарова́ти на́м ти́хое и безгре́шное житие́. Помина́й на́с недосто́йных у престо́ла Вседержи́теля, и испроси́ ми́рную христиа́нскую кончи́ну, и сподо́би на́с по́мощию твое́ю спасе́ние ве́чное улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим ве́лия щедро́ты и неизрече́нныя ми́лости Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, и твое́ оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: П

Преподобному Паисию Великому

Тропарь, глас 2:

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, преподо́бне,/ вся кра́сная, я́же в ми́ре, возненави́де,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́,/ сего́ ра́ди в пусты́ню всели́ся,/ иде́же сподо́бися Боже́ственнаго посеще́ния,/ Его́же неудо́бь зре́ти и а́нгельскима очи́ма,/ паде́, поклони́ся./ Вели́кий же Дарода́тель, я́ко Человеколю́бец, рече́ к тебе́:/ не ужаса́йся, возлю́бленный Мой,/ дела́ твоя́ уго́дна Мне,/ се даю тебе́ дар:/ о ко́ем ли́бо гре́шнице помо́лишися,/ отпу́стятся ему́ греси́./ Ты же в чистоте́ се́рдца твоего́ возгоре́ся,/ прие́м во́ду и прикосну́ся Неприкоснове́нному,/ умы́ но́зе Его́/ и, во́ду пив, да́ром чуде́с обогати́ся,/ боля́щия исцеля́ти, бе́сы от челове́к отгоня́ти/ и гре́шники от му́ки моли́твою свое́ю избавля́ти./ О, преподо́бне о́тче Паи́сие,/ молю́ тя, да умо́лиши и о мне,/ я́коже тебе́ Бог обетова́,/ и́бо от сих гре́шник пе́рвый аз есмь,/ да даст ми Госпо́дь вре́мя покая́ния/ и прости́т мое́ согреше́ние,/ я́ко Благи́й и Человеколю́бец,// да со все́ми и аз воспою́ Ему́: аллилу́ия.

Кондак, глас 8:

От мла́да зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́ усе́рдно, блаже́нне,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, Его́ ра́ди оста́вив./ Крест твой на ра́мена взем,/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ и, та́мо а́нгельски пожи́в,/ те́ло твое́ посто́м и моли́твами изнури́л еси́,/ и мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ вся возводя́ к Боже́ственней высоте́,/ Паи́сие преподо́бне,// отце́в и по́стников тве́рдое основа́ние.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Паи́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Паи́сие, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: Т

Преподобному Трифону Вятскому

Тропарь, глас 4:

Я́ко светоза́рная звезда́,/ возсия́л еси́ от восто́ка до за́пада,/ оста́вль бо свое́ оте́чество,/ доше́л еси́ Вя́тския страны́ и Богоспаса́емаго гра́да Хлы́нова,/ в не́мже оби́тель во сла́ву Пресвяты́я Богоро́дицы созда́в,/ и, та́мо на доброде́тель впери́вся,/ собра́л еси́ и́ночествующих мно́жество,/ и, сих наставля́я на путь спасе́ния,/ был еси́ А́нгелом собесе́дник,/ и по́стником соприча́стник, Три́фоне преподо́бне,// с ни́ми Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Днесь в нача́ле основа́ния доброде́телем, блаже́нне,/ положи́л еси́ в души́ свое́й страх Бо́жий,/ от ю́ности взем крест свой,/ благоче́стно Христо́ви после́довал еси́,/ А́нгельским о́бразом облече́ся и бысть мона́х преди́вен,/ в доброде́телех цветя́ше, к бу́дущим Бо́гови простира́лся./ И свое́й пло́ти, я́ко врагу́, неми́лостив, о́тче, был еси́,/ терпе́нием яви́ся, блаже́нне, я́ко зла́то искуше́но в горни́ле,/ но и ны́не не забу́ди посеща́ти чад свои́х,/ помина́й нас, чту́щих пресвяту́ю па́мять твою́,/ да вси благодари́в вопие́м ти:// ра́дуйся, прему́дре Три́фоне, наста́вниче мона́хом.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Три́фоне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче на́ш Три́фоне! Земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, свети́льниче пресве́тлый, страну́ Вя́тскую озаря́яй чудесы́, гра́ду на́шему стено́ и утвержде́ние, бе́дствующым кре́пкий помо́щниче, оби́тели твоея́ до́брый храни́телю, при́сный о на́с к Бо́гу моли́твенниче и те́плый о душа́х на́ших хода́таю! Тебе́, уго́дниче Бо́жий, неистощи́мое от Всеблага́го Влады́ки благода́ти и даро́в даде́ся сокро́вище, е́же цели́ти неду́ги теле́сныя и отгоня́ти стра́сти душе́вныя и от все́х зо́л избавля́ти с ве́рою и́мя твое́ призыва́ющих. К тебе́ у́бо прибега́ем и тебе́ припа́дающе мо́лимся: не пре́зри на́с, моля́щихся тебе́ и твоея́ прося́щих по́мощи, изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, зави́стно на ны́ возстаю́щих и я́ростию зверскою поглоти́ти хотя́щих, изми́ на́с неви́димым предста́тельством твои́м от смуще́ния и бу́ри и тмочисленных скорбе́й на́ших, за грехи́ на́ша на́м прибыва́ющих. О, преди́вный и богоно́сный о́тче на́ш Три́фоне! Ско́ро потщи́ся на по́мощь на́шу. Вознеси́ благомо́щную моли́тву твою́ ко Го́споду си́л: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти и́х Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т на́ш, да потреби́т Госпо́дь от земли́ на́шея вся́ неи́стовыя крамолы́, и утверди́т в не́й безмяте́жие, ми́р и благоче́стие, да сохрани́т оби́тель твою́ святу́ю, гра́д на́ш и вся́ гра́ды и ве́си страны́ на́шея от гла́да и губи́тельства, от мяте́жа и нестрое́ния, от запале́ния и бу́ри, от нападе́ний вра́жиих и от тлетво́рных ве́тр и от вся́каго зла́. Уми́лостиви о на́с благоприя́тными моли́твами твои́ми Христа́ Бо́га на́шего, е́же изба́витися на́м от гре́х на́ших и наве́тов вра́жиих, я́ко да заступле́нием твои́м и по́мощию в ми́ре и тишине́ богоуго́дне зде́ на земли́ поживе́м, и в бу́дущем ве́це да сподо́бимся ча́сти святы́х Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет и че́сть и поклоне́ние, ны́не и во вся́ ве́ки. Ами́нь.

Святых Бесплотных Сил

Тропарь, глас 4:Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́вите нас,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Кондак, глас 2:Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/ Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы,/ поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Величание:Велича́ем вас,/ Арха́нгели и Ангели/ и вся во́инства,/ Херуви́ми и Серафи́ми,// сла́вящия Го́спода.

Тропарь Рождество твое Христе Боже наш

Это один из основных песнопений торжества, относящегося к великим двенадцати самым значимым христианским праздникам.

Среди них:

 • Рождество;
 • Богоявление;
 • Сретение;
 • Вербное воскресенье;
 • День Святой Троицы и другие.

Слова тропарь (τροπάριον) взято из греческого языка. Оно означает тон, мелодию или лад и относится к самому древнему виду церковного пения, датируемого IV веком. Ранее ими называли музыкальные произведения богослужений, и исполнялись они тогда не стихами, а прозой в определенном ритме.

Праздничный тропарь всегда исполняется вместе с кондаком. Они представляют собой небольшие краткие главные хоровые молитвы, звучащие всегда вместе, парно. Но первый, как правило, звучит в форме песни, а второй — стихотворения. Лаконичными их составляли для того, чтобы не перегружать богослужение, и чтобы их смогли запомнить и спеть все прихожане, независимо от образования

Праздник Рождества, наполненный множеством незабываемых впечатлений, невозможно представить себе без храма, без величественного богослужения Всенощного бдения и, конечно, главного гимна торжества 4-го гласа.

Что такое тропарь Рождества

Если вспомнить о христианской гимнографии, то свое развитие она начала именно с тропаря — краткого церковного песнопения, раскрывающего сущность праздника или прославляющего святого(святых). Он напоминает сжатую до предела пружину, сконцентрировав в себе максимум смысла и эмоционального наполнения. При этом каждый молящийся человек в силу своего духовного и умственного развития высвобождает из молитвы столько, сколько может воспринять.

В каждом гласе тропарный напев является основой всех других. Его можно сравнить разве что с прокимном. Поэтому именно тропарь занимает самое почетное место в ряду других песнопений на всех службах, открывая их ряд: на утрене и вечерней службе или замещая собой остальные молитвы (литургии и на часах, причем — вместе с кондаком).

Для чего читают

В тропаре предпразднства заложено огромное значение. С Боговоплощением открылась глубокая тайна человечества, без которой смысла земной жизни не существует. Приход в мир Христа отделил мир древний от нового.

Невероятно, но в одном кратком произведении соединились подлинная глубина, величие и таинственный смысл праздника. Чем больше люди станут размышлять над услышанным и увиденным в храме, прочтением домашних молитв, тем очевидней станет ответ и смысл празднуемого события.

Рождественский тропарь всегда ставит перед думающим исполнителем большие и загадочные темы. И каждый раз приходится думать заново, открывать их по-новому и постоянно делать свой выбор: с кем быть? С любящими и служащими Христу, безразличными, или же открыто враждующими против Него?

Структура (на какие части поделено)

Несмотря на небольшой объем, в гимне можно выделить несколько фраз (частей)

Это:

 1. Рождество Твое, Христе Боже наш — обращение к родившемуся Младенцу как к Богу.
 2. Возсия мирови свет разума — воссияло, дало миру свет Божественного познания, от которого зависит спасение человеческой души.
 3. В нем бо звездам служащие звездою учахуся — благодаря этому свету служащие звездам волхвы получили знание от новой звезды.
 4. Пошли поклониться родившемуся царю — Солнцу правды, просветившему людей познанием истины.
 5. Смогли увидеть и познать Восходящее Светило, с высоты Востока, т. е. сошедшего с небес на землю.
 6. Господи, слава Тебе! Хвала Создателю.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector