Октоих — боголужебные тексты изменяемых песнопений по гласам

Книги богослужебные. Октоих

Представляем Вашему вниманию Октоих.

+  +  +

Прежде чем открыть DjVu-файл,установите программу WinDjView

Октоих — (букв. «Осмогласник», от греч. ’Οκτ?ηχοζ, ?κτ? — восемь, ?χοζ — глас) — богослужебная гимнографическая книга, содержащая последования с изменяемыми песнопениями для подвижных дней седмичного круга богослужения. Каждое последование седмичных дней содержит молитвословия вечерни, повечерия, утрени и литургии, а для недель (воскресений), кроме того, малой вечерни и полунощницы. Семь последований на каждый из дней седмицы поются на один напев, называемый гласом. Песнопения каждого из дней седмицы посвящены важнейшим аспектам Священной истории. Служба воскресенья посвящена Воскресению Господа. В понедельник — служба в честь небесных чинов бесплотных (ангелов). Во вторник — в честь Иоанна Предтечи. В среду воспоминается предание Господа на смерть. Четверг посвящен св. апостолам и святителю Николаю. В пятницу — воспоминание страданий и крестной смерти Господа. В субботу воспоминаются преподобные, мученики и все святые, совершается поминовение усопших. Пение всех восьми гласов в продолжение восьми седмиц называется столпом. Создание Октоиха традиция приписывает Иоанну Дамаскину, хотя он был автором только части песнопений (воскресные службы, причем не полностью). Стихиры восточные, утренние тропари, ексапостиларии, троичные каноны воскресных служб принадлежат другим авторам. Среди них — Митрофан, митр. Смирнский (9 в.), Феодор Студит (ум. 826) и его ученик Анатолий. Греческий Октоих в основном сложился к 9 в., когда Феофаном Никейским (ум. 843) и Иосифом Песнописцем (ум. 883) он был дополнен песнопениями на будние дни. Иосифу Песнописцу традиция приписывает окончательное оформление Октоиха в одну книгу. В дальнейшем Октоих дополнялся только отдельными песнопениями, написанными имп. Львом Деспотом, его сыном Константином Багрянородным (10 в.) и игуменом Евергетидского монастыря Павлом Аморейским (ум. 1054). В 13 в. император Феодор Дука Ласкарис прибавил к Октоиху особый канон Богородице, который поется на утрене в праздники великих святых. Среди творцов Октоиха есть и славянские авторы. Кирилл Туровский (12 в.) внес некоторые песнопения в воскресную службу полунощницы. Рукописная славянская традиция представлена Октоих следующих типов: 1. Полный Октоих 2. Шестоднев служебный — воскресные службы 8-ми гласов и седмичные службы на один из гласов (понедельник — 1-й глас, вторник — 2-й и т. д.). 3. Октоих изборный — сборник, в котором песнопения собраны по типу и гласам (т. е. стихиры 8-ми гласов, седальны 8-ми гласов и т. д.). 4. Параклитик — сборник утренних канонов 8-ми гласов (без Богородичных канонов на повечерии). 5. Богородичник — каноны Богородице 8-ми гласов. Древнейшими славянскими печатными изданиями Октоиха являются: Краковское (1491), Черногорское (1495) и Московское (1594). Канонический состав славянского Октоиха был установлен реформой патриарха Никона.

Назад к списку

Глас 1. Понедельник

В Неде́лю ве́чера

на Го́споди воззва́х, стихи́ры умили́тельны Влады́чны. Гла́с 1

Подо́бен: Прехва́льнии му́ченицы:

Сти́х: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т; я́ко у
тебе́ очище́ние е́сть.

Вся́ приве́л еси́ Твои́м Сло́вом и Ду́хом, за бла́гость, Го́споди, та́же сотвори́л еси́ слове́сное мя́ живо́тно, да Твое́ свято́е сла́влю всеси́льное И́мя. А́з же наипа́че сту́дными мои́ми де́лы всегда́ безче́ствую: но пощади́, молю́ся.

Сти́х: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя́, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в Сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Позна́й твое́, окая́нная душе́, боже́ственное благоро́дие, и оте́чество нетле́нное, и тщи́ся всегда́ благодея́ньми сие́ достига́ти: ничто́же от тле́нных да плени́т тя́, го́рния ча́сти еси́, те́ло же земля́ и тле́ется, да не победи́т ху́ждшее лу́чшия.

Сти́х: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Гряди́, всеокая́ная душе́ моя́, ко Преблаго́му, те́плыми слеза́ми приступи́, соде́янная тобо́ю пре́жде суда́ твоего́ вся́ испове́дуй, и ми́лостива созда́теля, окая́нная, себе́ соде́лай, и проще́ние испроси́, пре́жде да́же две́ри не заключи́т тебе́ Госпо́дь.

И́ны стихи́ры, безпло́тным, подо́бен то́йже:

Сти́х: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние: и То́й изба́вит Изра́иля от все́х беззако́ний его́.

Безпло́тнии а́нгели, Бо́жию Престо́лу предстоя́щии, и отону́дными светлостьми́ облистава́еми, и светоли́тии ве́чно сия́юще, и све́ти быва́юще втори́и, Христу́ моли́теся, дарова́ти душа́м на́шым ми́р и ве́лию ми́лость.

Сти́х: Хвали́те Го́спода вси́ язы́цы, похвали́те Его́ вси́ лю́дие.

Безсме́ртнии а́нгели, живо́т вои́стинну неги́блемый, от Пе́рваго прие́мше Живота́ всебога́тии, присносу́щныя сла́вы, и святи́и зри́телие прему́дрости ве́чныя бы́сте, све́та исполня́еми, и свещы́ сообраща́еми прили́чно показу́еми.

Сти́х: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на на́с, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во ве́к.

Арха́нгели, а́нгели, нача́ла, престо́ли, госпо́дствия, серафи́ми шестокрила́тии, и многоочи́тии херуви́ми Боже́ственнии, прему́дрости орга́ни: си́лы, вла́сти Боже́ственнейшии, Христо́ви моли́теся, дарова́ти душа́м на́шым ми́р и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Мари́е Непоро́чная, и ума́ вся́каго превосходя́щая, чисте́йшая колесни́це, обдержи́ма мя́ мно́гими грехми́ и стесня́ема, к широте́ покая́ния напра́ви мя́ всеси́льнейшим Твои́м предста́тельством: и́бо мо́жеши я́ко Ма́ти вся́ Могу́щаго.

Та́же, Све́те ти́хий: Посе́м проки́мен: Се́ ны́не благослови́те Го́спода вси́ раби́ Госпо́дни: Сти́х: Стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Та́же, Сподо́би Го́споди: И ектениа́.

Та́же на стихо́вне стихи́ры умили́тельны. Гла́с 1:

Я́ко пучи́на мно́га прегреше́ний мои́х, Спа́се, и лю́те погружа́юся согреше́ньми мои́ми, да́ждь ми́ ру́ку я́ко Петро́ви, спаси́ мя, Бо́же, и поми́луй мя́.

Сти́х: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се́ я́ко о́чи ра́б в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́: та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны́.

Я́ко в помышле́ниих лука́вых и в де́лех осуди́хся, Спа́се, мы́сль мне́ да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́ Ти: спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и поми́луй мя́.

Сти́х: Поми́луй на́с, Го́споди, поми́луй на́с, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих и уничиже́ния го́рдых.

Моли́твами, Го́споди, все́х святы́х и Богоро́дицы, ми́р тво́й да́ждь на́м, и поми́луй на́с, я́ко Еди́н Ще́др.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Небе́сных чино́в ра́дование, на земли́ челове́ков кре́пкое предста́тельство, Пречи́стая Де́во, спаси́ ны, и́же к Тебе́ прибега́ющыя: я́ко на Тя́ упова́ние по Бо́зе, Богоро́дице, возложи́хом.

Та́же: Ны́не отпуща́еши: Трисвято́е: По О́тче на́ш: Тропа́рь свято́му. Сла́ва: и ны́не, Богоро́дичный тропа́рь. Посе́м ектениа́. И отпу́ст.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector